top of page

Verplicht verduurzamen!

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2021

Bedrijven moeten verplicht gaan verduurzamen, doen ze dat niet dan mogen ze voor elke ton te veel uitgestoten CO2 een boete aftikken. Zeshonderd (!) maatregelen moeten Nederland hierdoor groener maken. Na een overleg van maanden is uiteindelijk het klimaatakkoord gepresenteerd. De uitkomsten zijn verdeeld over 5 thema’s;

1. ELEKTRICITEIT De partners aan deze tafel hebben afgesproken om in 2030 70 tot 80% op te wekken met groene energiebronnen. Dit betekent minimaal 84 terawattuur groene stroom per jaar! Om dit voor elkaar te krijgen moeten er 700 windmolens op zee, 500 windmolens op land én 75 miljoen zonnepanelen bij komen!

2. WONINGEN EN GEBOUWEN Meer isolatie en minder energieverbruik is het motto. Elk jaar vanaf 2021 elk jaar tussen de 50.000 tot 200.000 woningen verduurzamen. De energiebelasting op gas omhoog, daarentegen gaat deze op de elektriciteit omlaag.

3. INDUSTRIE De verwachting is dat een groot aantal concrete maatregelen om CO2 te besparen gaan komen maar dat er nog geen minimumprijs is voor de CO2. Tot 2030 zou er maar liefst 15 tot 20 miljard euro extra nodig zijn om de CO2 uitstoot te verlagen.

4. LANDBOUW Een emissiereductie van 3,5 megaton gerealiseerd zijn in 2030. Investering: 2 tot 4 miljard euro. De uitstoot zal teruggebracht moeten worden door het verminderen van de hoeveelheid methaan in de varkens- en melkveehouderij, beter gebruik van de bodem, groene stroom en geothermie voor de glastuinbouw en het tegengaan van de ontbossing.

5. (E-) MOBILITEIT Elektrisch rijden, maar ook meer fietsen en lopen. Hoe krijgen we de steden stiller, schoner en hoe wordt de bereikbaarheid vergroot? Alle OV-bussen moeten in 2030 emissievrij zijn, en biobrandstof moet worden ingezet voor vrachtvervoer.

 

KLIMAATTAFELS Aan de klimaattafels namen bedrijven, ngo’s en overheden plaats om overleg te voeren over de benodigde maatregelen om in 2050 95% CO2 te reduceren. Lees het hele artikel via onderstaande link: https://energiekaart.net/uitkomsten-van-de-klimaattafels-het-klimaatakkoord/ Lees meer in het artikel van RTLZ https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4527906/we-gaan-het-allemaal-voelen-zo-gaan-we-het-klimaat-beter-maken

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page