top of page

Deze organisaties gingen je voor:

Hendrikse Wegebouw logo.png
J. van der woude.jpg
Methorst Logo.png
Succes Schoonmaak.png
Image by Oliver Hale

DE VEILIGHEIDSLADDER (SAFETY CULTURE LADDER) IN HET KORT

Het zit al in de naam. Safety Culture Ladder is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te vergroten. VCA en ISO 45001 zorgen voor een goede basis. De Safety Culture Ladder gaat verder. De Safety Culture Ladder stimuleert bewust veilig handelen door zich te focussen op bedrijfscultuur en gedrag. Op deze manier worden onveilige situaties voorkomen.

WAT IS DE SAFETY CULTURE LADDER

De Safety Culture Ladder is een methode voor het meten van veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) binnen bedrijven. De nadruk ligt op de veiligheidscultuur. De SCL is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren bewust veilig te werken.

WAT ZIJN DE STAPPEN BINNEN DE SAFETY CULTURE LADDER?

Als een organisatie in aanmerking wil komen voor het Safety Culture Ladder certificaat of statement, zal de organisatie een aantal belangrijke stappen moeten doorlopen. De stappen die een organisatie moet doorlopen om in aanmerking te komen zijn:

1. KENNISNEMEN

Als een organisatie een Safety Culture Ladder certificaat wil ontvangen, is de eerste stap om kennis te nemen van alle actuele en formele informatie. Laat je dus goed informeren en vergaar alle belangrijke informatie.

2. ZELF BEOORDELING

De organisatie moet de Self Assessment Questionnaire invullen. Via het invullen hiervan doet het bedrijf een zelfbeoordeling over de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Er zullen een aantal vragen gesteld worden die een goed beeld moeten schetsen van hoe een organisatie zelf tegen de eigen veiligheidscultuur aankijkt. 

3. TOETSING DOOR LCI

Een LCI is een Ladder Certificerende Instelling. Deze instelling toetst de opgave van het bedrijf. Een LCI zal meerdere keren op werkbezoek komen binnen het bedrijf. Tijdens deze werkbezoeken, zal de LCI diverse interviews en waarnemingen binnen het bedrijf uitvoeren. Hiermee vormt de LCI een objectief beeld van de veiligheidscultuur binnen het bedrijf. 

4. TOEKENNING TREDE

Op basis van de bevindingen, stelt de LCI een laddertrede vast. Als het bedrijf voldoet aan de minimumeisen, reikt de LCI een overeenkomstig Safety Culture Ladder certificaat of statement uit aan het bedrijf. 

5. HERCERTIFICATIE

Het is niet de bedoeling dat een organisatie op de lauweren gaat rusten als het certificaat eenmaal binnen is. Daarom komt er vanaf 10 maanden tot 12 maanden een opvolgingsaudit. Dit is noodzakelijk om de geldigheid van het oorspronkelijk verkregen certificaat of statement te continueren. 

IS DE SAFETY CULTURE LADDER VERPLICHT?

De grote vraag is of de Safety Culture Ladder verplicht is. Dit ligt er aan wat de plannen van het bedrijf zijn. Als je mee wil doen aan aanbestedingen in de bouw, is het vanaf januari 2022 verplicht om als bedrijf gecertificeerd te zijn voor de Safety Culture Ladder. Ben je van plan om mee te doen aan aanbestedingen in de bouw? Zorg er dan voor dat je het Safety Culture Ladder certificaat heeft!

SAFETY CULTURE LADDER TRAINING

Het is veel informatie om alles te weten waar je aan moet voldoen voor het behalen van een Safety Culture Ladder certificaat. Om je goed te informeren, geven we bij onze Coning Academy een Safety Culture Ladder training, voor adviseurs, KAM coördinatoren, maar zeker ook voor auditoren! Na het volgen van onze training ben je volledig op de hoogte waar jouw bedrijf aan moet voldoen en zal jouw bedrijfscultuur veel veiliger zijn na het volgen van een Safety Culture Ladder training. Of je kunt als auditor een nog kwalitatievere en inhoudelijkere audit uitvoeren.

logo-l.png

Adres

Concordiastraat 67

3551 EM Utrecht

Contact opnemen

info@coningadviesgroep.nl

Tel.: +31 (0)88 496 1320

Volgen

  • LinkedIn

©2022 door Coning Adviesgroep.

bottom of page