top of page

Deze organisaties gingen je voor:

pure-energie logo.png
Vervoerregio_Amsterdam.png
Methorst Logo.png
Succes Schoonmaak.png
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Image by American Public Power Association

CO2-PRESTATIELADDER IN HET KORT

De CO2-Prestatieladder is het bekendste duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties helpt bij het reduceren van CO2 én kosten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Organisaties die gecertificeerd zijn volgens de ladder zullen dit als een investering ervaren die zich direct terugverdient in termen als lagere energiekosten, innovatiewinst en materiaalbesparing.  

CHECKLIST

Om de CO2-Prestatieladder certificaat te behalen zal het onderstaande CO2-Prestatieladder stappenplan gevolgd moeten worden

1

Bepaal waar de grenzen van de CO2-uitstoot liggen. Liggen die enkel bij de eigen organisatie of ook bij zuster- en dochtermaatschappijen?

2

Bepaal de omvang van de CO2-uitstoot door:

 • Een inventarisatie van de energiestromen te maken; Welke energie gebruikt mijn organisatie?

 • De energiestromen te kwantificeren; Hoeveel is er per energiestroom ingekocht?

 • De hoeveelheid energie om te rekenen naar CO2-uitstoot; Zie www.co2emissiefactoren.nl​

4

Stel een Plan van Aanpak op om energie en CO2 te reduceren door:

 • Doelstellingen te formuleren;

 • Energie- en CO2-reducerende maatregelen te bedenken; Vul eerst de erkende maatregellijst in en vul deze waar nodig aan.

 • Een eigen stellingname te formuleren.

 • Zijn mijn doelstellingen ambitieus en haalbaar als ik deze vergelijk met sectorgenoten?

5

Maak een communicatie plan

3

Voer een energiebeoordeling uit op de 80% grootste emissiestromen;

6

Neem deel aan initiatief in de sector of in de keten.

Voor invulling van deze stapen verwijzen wij naar handboek CO2-Prestatieladder 3.1 of neem contact met ons op.

WAT IS DE CO2-PRESTATIELADDER?

Als organisatie kan je je laten certificeren volgens de ladder. De CO2-prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail. In 2011 is de ladder in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De CO2-prestatieladder helpt bedrijven bij het reduceren van CO2 en kosten. Door je als organisatie te laten certificeren volgens de ladder, doe je een investering die zich direct terugverdient.  

HOE WERKT DE CO2-PRESTATIELADDER?

Bedrijven die aantoonbaar hun best doen om de CO2 uitstoot te verminderen maken kans op een certificering van de CO2-prestatieladder. Het begint allemaal met een inschrijving. De CO2-prestatieladder bestaat uit 5 treden. Hoe meer je doet om CO2 uitstoot te verminderen, hoe hoger de trede is waar jouw bedrijf in terecht komt. 

IS DE CO2-PRESTATIELADDER VERPLICHT?

Op dit moment is er geen verplichting voor bedrijven om aan de CO2-prestatieladder te voldoen. Als land zijn we in Nederland echter wel bezig met het verminderen van de CO2 uitstoot. Denk hierbij aan de klimaatwet die ons verplicht om in 2030 bijna de helft aan CO2 uitstoot te hebben in vergelijking met 1990. Bedrijven hebben hier een grote invloed op. Daarom is het wel aan te raden om een CO2-prestatieladder certificaat na te jagen. Het vermindert de kosten voor jou als bedrijf en draagt bij aan een beter milieu. 

VOORDELEN CO2-PRESTATIELADDER?

 1. Het eerste voordeel is een financieel voordeel voor jouw bedrijf. Door actief te werken aan het verminderen van CO2 uitstoot, bespaart jouw bedrijf direct op het gebied van energie en materialen. 

 2. Jouw bedrijf is toekomstbestendig. Er worden steeds meer regels gemaakt richting klimaatneutraliteit. Door nu al in te spelen op de CO2-prestatieladder, is jouw bedrijf klaar voor de toekomst. 

 3. Jouw bedrijf heeft meer kans om aanbestedingen te winnen. Dit is misschien wel het grootste voordeel voor jouw bedrijf. Hoe hoger jouw bedrijf scoort op de CO2-prestatieladder, hoe hoger het gunningsvoordeel van jouw bedrijf. 

photo-1567409378873-888d6fa7debc.jpeg

CO2-PRESTATIELADDER
TRAINING

Wil je meer weten over de CO2-prestatieladder? Dan bespreken wij graag de mogelijkheden voor een CO2-prestatieladder training met je. Onze trainingen zijn erop ingericht om je te voorzien van alle informatie, zodat je direct aan de slag kunt met als adviseur, auditor of interne CO2 functionaris.

logo-l.png

Adres

Concordiastraat 67 

3551 EM Utrecht

Contact opnemen

info@coningadviesgroep.nl

Tel.: +31 (0)88 496 1320

Volgen

 • LinkedIn

©2022 door Coning Adviesgroep.

bottom of page