top of page

ADVIES

Of het nu gaat om het behalen van een certificaat, een organisatievraagstuk, verander- of interimmanagement. Door de juiste vragen te stellen en te achterhalen wat u wilt, verkrijgen we de juiste inzichten en bieden we advies op maat


We geven uw organisatie een optimale voorbereiding en begeleiding zodat u en uw collega's zich volledig kunnen focussen op de inhoud. Door uw organisatie met het vraagstuk om te leren gaan en betrokken te blijven, zorgen we samen voor een duurzaam resultaat

Bedrijfskundig Advies

Door uw vraagstuk in kaart te brengen en hier onze ervaring en bedrijfskundige modellen op toe te passen kunnen we voor ieder vraagstuk een advies op maat leveren.

Duurzaam Advies

De samenleving vraagt steeds vaker dat u duurzaam onderneemt. Niet langer is het een kwestie van voorkeur of een goed imago. Duurzaam ondernemen is bepalend geworden voor de commerciële levensvatbaarheid van uw organisatie.

Veiligheidskundig Advies

Zorgen voor een veilige werkomgeving is een van de belangrijkste taken van een werkgever. Niet alleen op een risicovolle locatie, zoals een bouwplaats, maar ook op kantoor. Coning Adviesgroep heeft een eigen veiligheidskundige en verschillende samenwerkingen met andere bedrijven op dit gebied.

DIENSTEN

Naast advies en begeleiding bij certificeringen leveren we de volgende diensten.

NORMTRAININGEN

Indien uw organisatie volgens een bepaalde norm werkt kunt u ervoor kiezen het volste potentieël te benutten door uw medewerkers te trainen met deze norm om te gaan. Hierdoor wordt werken met deze norm binnen alle lagen van de organisatie gedragen en de kennis in uw organisatie geborgd!

Coning Adviesgroep biedt voor iedere norm waarin het adviseert trainingen. Klik hier voor een overzicht. 

INTERNE AUDITS

Door uw systeem aan een interne audit te onderwerpen controleert u periodiek of het voldoet aan de gestelde eisen en of er verbetermogelijkheden zijn. Bij bijna alle certificatieschema's is het houden van een interne audit verplicht. 


Hulp nodig bij het uitvoeren van interne audits of uw medewerkers trainen dit zelf uit te voeren? Bel ons. Coning Adviesgroep biedt voor iedere norm waarin het adviseert interne audits aan. Klik hier voor een overzicht. 

EED-AUDITS

EED staat voor Europese Energie-Efficieny Richtlijn en is een systematische aanpak om informatie over het actuele energieverbruik van een onderneming te verzamelen én te reduceren. Een maal per vier jaar moet deze worden gehouden. 

Uw onderneming is auditplichtig indien:

- uw onderneming een jaaromzet van meer dan €50,- miljoen heeft én een balanstotaal van meer dan €43,- miljoen; of

- uw onderneming meer dan 250fte heeft. 

Voor beide opties geldt dat dit inclusief deelnemingen is van of in partnerondermeningen en verbonden ondernemingen. 

Uw onderneming heeft vrijstelling van de EED-audit indien het gecertificeerd is volgens de CO2-Prestatieladder

TOOLBOXMEETINGS

Om de communicatie over VGM tussen leidinggevenden en medewerkers te bevorderen zijn toolboxmeetings bedacht. Indien u VCA-gecertificeerd bent is de minimumfrequentie:

  • VCA*: vier keer per jaar

  • VCA**: tien keer per jaar

  • VCA Petrochemie: tien keer per jaar

Toolboxmeetings kunnen ook voor andere certificatieschema's gebruikt worden, zoals bij de interne communicatie voor de CO2

Hulp nodig bij het uitvoeren van toolboxmeetings of uw werknemers trainen deze zelf uit te voeren? Bel ons.

WERKPLEKINSPECTIES

Een werkplekinspectie is een geplande rondgang op de risicovolle locatie om de risicovolle situaties door te nemen. Door vooraf de werkplek te controleren of het veilig is worden ongevallen voorkomen en verminderd u de kans op ongevallen. 

Indien u gecertificeerd bent volgens VCA 2017/6.0 moet u per operationele werkplek één keer per maand een inspectie uitvoeren. 

bottom of page