CO2-Prestatieladder certificaat behalen?

Wij helpen je met het behalen en behouden van de CO2-Prestatieladder.

deze organisaties gingen je voor:

pure-energie logo.png
Vervoerregio_Amsterdam.png
0.png
Succes Schoonmaak.png

CO2-Prestatieladder in het kort

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem en bestaat uit 5 ladderniveaus:

  • Bij niveau 1, 2 en 3 gaan organisaties aan de slag met de CO2-uitstoot van hun eigen organisatie.

  • Bij niveau 4 en 5 gaan organisaties een bijdrage leveren aan de reductie van CO2-uitstoot van de keten en sector.

Aan jou de keuze welk niveau je gecertificeerd wil zijn.

Checklist CO2-Prestatieladder

Om de CO2-Prestatieladder certificaat te behalen zal het onderstaande CO2-Prestatieladder stappenplan gevolgd moeten worden:

  1. Bepaal waar de grenzen van de CO2-uitstoot liggen.

Liggen die enkel bij de eigen organisatie of ook bij zuster- en dochtermaatschappijen?

2. Bepaal de omvang van de CO2-uitstoot door:

  • Een inventarisatie van de energiestromen te maken; Welke energie gebruikt mijn organisatie?

  • De energiestromen te kwantificeren; Hoeveel is er per energiestroom ingekocht?

  • De hoeveelheid energie om te rekenen naar CO2-uitstoot; Zie www.co2emissiefactoren.nl

3. Voer een energiebeoordeling uit op de 80% grootste emissiestromen;


4. Stel een Plan van Aanpak op om energie en CO2 te reduceren door:

  •    Doelstellingen te formuleren;

  •    Energie- en CO2-reducerende maatregelen te bedenken; Vul eerst de erkende maatregellijst in en vul deze waar nodig aan.

  •    Een eigen stellingname te formuleren.

Zijn mijn doelstellingen ambitieus en haalbaar als ik deze vergelijk met sectorgenoten?


5. Maak een communicatieplan.


6. Neem deel aan initiatief in de sector of in de keten.

Voor invulling van deze stapen verwijzen wij naar handboek CO2-Prestatieladder 3.1 of neem contact met ons op.

Klaar om CO2-Prestatieladder certificering te behalen?

Ontdek hoe we jou vooruit helpen.
Vraag een offerte aan of plan een terugbelverzoek in.